Binck, vakmensen voor bouw en verkeer

Privacybeleid bij Binck

Wie is de verwerker van jouw gegevens:

Binck B.V. hoofdkantoor gevestigd aan de Zonweg 28, 2516 BM Den Haag, KvK 57762597.  0703833595, info@binckwerk.nl . Binck is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals benoemd staat deze privacyverklaring.

Wat is het doel van het bewaren van persoonsgegevens:

Binck vraagt om jouw persoonsgegevens te verstrekken op het moment dat je jouw aanmeld op onze website voor een sollicitatie of je jouw aanmeld voor onze dienstverlening.

Wij hebben deze persoonsgegevens nodig voor onze dienstverlening. Onze dienstverlening bestaat uit, bemiddelen, uitzenden, werving en selectie, personeelsmanagement en salarisadministratie.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen uitsluitend de gegevens die relevant zijn voor onze dienstverlening. De verstrekker van de persoonsgegevens is zelf verantwoordelijk voor de relevantie en correctheid van deze gegevens.

·      NAW gegevens ( naam, adres, woonplaats )
·      Geboortedatum
·      Nationaliteit
·      Geslacht
·      Burgerlijke staat
·      BSN nummer
·      CV
·      Gegevens over beschikbaarheid
·      Gegevens die van belang zijn voor de functies
·      ID bewijs, werkvergunning, bankrekeningnummer, verklaring omtrent goed gedrag
·      Gegevens omtrent personeel, en salarisregistratie

Voor overige gegevens die mogelijk nodig zijn voor de dienstverlening zullen wij altijd toestemming vragen bij jou.

 

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Binck houdt zich aan het wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor persoonsgegevens.

Als je solliciteert bij Binck en nog niet hebt gewerkt:
Jouw persoonsgegevens  kunnen mogelijk nog gebruik worden voor bemiddeling naar werk en worden tot twee jaar na de inschrijving bewaard.

Als je bij Binck aan het werkt bent of hebt gewerkt:
Jouw persoonsgegevens worden bewaard tot twee jaar na het einde dienstverband. Het is wettelijk verplicht om voor fiscale verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te behouden.

Voor de administratie geld een bewaartermijn van 7 jaar. Dit is noodzakelijk in verband met controles, hieronder valt de salarisadministratie en uitzendovereenkomst.

ID bewijzen en loonheffingskortingen hebben een bewaartermijn van ten minste 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin het dienstverband is geëindigd.

Dit bewaartermijn geldt ook voor de naam en voorletters, geboortedatum, BSN, adres met postcode en woonplaats.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan onze opdrachtgevers als daarom gevraagd wordt. Het betreffen alleen persoonsgegevens indien die nodig zijn voor de uitvoering van het werk of de dienstverlening.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij zorgen er goed voor dat jouw persoonsgegevens beveiligd worden op verschillende manieren. De toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt en beveiligd met wachtwoorden, daarnaast maken wij gebruik van veilig software, veilige communicatiekanalen en netwerkbeveiliging.

Welke rechten heb jij?

Recht op inzage: Hiermee heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te kijken.

Recht op rectificatie: Als er gegevens onjuist zijn, moeten deze op jouw verzoek aangepast worden.

Recht op het indienen van een klacht: Als je een klacht wilt indien over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je hiertoe bezwaar maken via privacy@binckwerk.nl.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Mocht je willen dat de gegevens niet meer worden opgeslagen bij Binck, zullen wij deze verwijderen. Met uitzondering van Wij zullen de gegevens verwijderen voor zover dit wettelijk toegestaan is.

Denise van de Vorstenbosch

Neem dan contact op met onze HR-manager Denise.

06 22 50 29 60
070 38 33 595

denise@binckwerk.nl